15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar ve 16 Ekim Dünya Gıda Günü


ÇİFTÇİ BROŞÜRÜ

Sayı : Ekim 2007

15 EKİM DÜNYA ÇİFTÇİ KADINLAR VE16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ

TEŞEKKÜRLER

Merkezimizin faaliyetlerini maddi ve manevi destekleyen Çukurova Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Alper AKINOĞLU'na, yapmış olduğu çalışmalarından yararlandığımız Sayın Yrd.Doç.Dr. Müge KANTAR DAVRAN'a teşekkür ederiz.
Her yıl DÜNYA ÇİFTÇİ KADINLAR VE DÜNYA GIDA GÜNÜ birlikte, daha doğrusu arka arkaya kutlanmaktadır. Bunun en büyük nedeni, kadınların gıda üretiminde sahip oldukları önem ve gıda üretiminin/güvenliğinin dünya için vazgeçilmez unsur olmasından kaynaklanmaktadır.

Kadınların tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kulanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nden bir önceki gün olan 15 Ekim, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından "Dünya Çiftçi Kadınlar Günü" olarak ilan edilmiştir. Her yıl 15 Ekim'de kutlanan Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde tüm dünyadaki kırsal kadınların yaşadığı güncel sorunlara bağlı olarak bir ana tema belirlenmekte ve bu tema ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Dünya Gıda Günü 16 Ekim 1979 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) üye ülkeler tarafından kutlanmaya başlanmıştır. 16 Ekim tarihinin seçilme nedeni, FAO'nun 1949 yılındaki kuruluş yıldönümü olmasıdır. Dünya Gıda Gününün amacı, insanlığın dünyada yaşanan açlığa duyarlılığını ve ilgisini uyandırmak, tarım ve gıda üretimin artırılmasına dikkati çekmektir. Sürdürülebilir gıda güvenliği, açlık ve yoksulluk ele alınan temel kavramlardır ve gerek bu konulara gerekse güncel gelişmelere bağlı olarak her sene Dünya Gıda Gününde bir ana tema belirlenmekte ve bu konuda faaliyetler yürütülmektedir. Dünya Gıda Gününde her sene için belirlenen temaların temel amacı gıda güvenliğini sağlamak ve dolayısıyla açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaktır.

2007 yılında Dünya Çiftçi Kadınlar ve Dünya Gıda Günü için ortak tema belirlenmiştir. Kısaca "gıda hakkı" olarak belirlenen tema, gerek gıda üretiminde önemli bir paya sahip olan çiftçi kadınlar ve gerekse dünya gıda güvenliği açısından birbirine bağlı olan ve oldukça önemli bir temadır.

Çiftçi kadınların gerek üretim, gerekse ailenin beslenmesinde üstlendikleri sorumlulukları dikkate aldığımızda Kırsal kesimde kadınların rollerinin çokluğu ve çeşitliliği çalışma koşullarını zorlaştırmaktadır. Tarım politikaları küçük çiftçilerden çok büyük işletmelere yer verme eğilimindedir. Oysa küçük çiftçiler kırsal alanda kadın emeği ile ayakta durmaktadır. Kırsal kesimdeki kadınlar olmadan kırsal toplumun da varlığını sürdüremeyeceği düşünülürse, tarımda amaçlanan sürdürülebilirlik için kadınların önemi daha çok anlaşılmaktadır.
Dünya tarım işgücünün %66 sını çiftçi kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye'de ise bu oran %75'i bulmaktadır. Köylerde kadın nüfusun yüzde 96'sının tarım sektöründe çalıştmakta ve tarımsal üretimin en güçlü kaynağı durumunda olduğunu bilinmektedir. Ancak kadınların, üretimin her aşamasında aktif rol almalarına rağmen, kalkınmanın nimetlerinden yeterince pay alamadığı da bir gerçektir. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki işlerin % 66 sı kadınlar tarafından yapılmakta, buna karşılık kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak % 10 una ve malvarlığının % 1 ine sahip olmaktadırlar. Başka bir değişle dünyadaki işgücünün % 34 ü erkekler tarafından görülmekte ama mal varlığının % 90 ına ve gelirin de % 99 una sahip olmaktadırlar.
Dünyada 854 milyon insanın aç veya yarı aç durumda olduğu; Dünya nüfusunun 2/3 sinin yetersiz ve dengesiz beslenme sorunu ile karşı karşıya kaldığı bir dünyada birinci öncelik mutlaka tarım olmalıdır. Dengeli ve Sağlıklı Beslenme bir masraf olarak değil geleceğe yapılan bir yatırım olarak görülmelidir. Çocukken alınması gereken vitamin ve proteinlerin yeterince alınamaması durumunda bedensel ve zihinsel gelişimin tamamlanamayacağı dolayısı ile sağlıklı nesillerin gelişmesine engel olunacağı bir gerçektir.
Sonuçta, 2007 yılı teması olan "gıda hakkı" ortak bir tema olarak diğer yıllara nazaran daha önemli olup; hem çiftçi kadınlar hem de gıda güvenliği için ortak faaliyetler yapmayı mümkün kılmaktadır. Özellikle gıda üretiminde kadınların öneminden yola çıkarak, çiftçi kadınların desteklenmesi vurgulanmaktadır. Bu ortak tema nedeniyle, 2007 yılının, hem çiftçi kadınların hemde dünya gıda güvenliği açısından daha verimli geçmesi en büyük dileğimizdir. Ç.Ü. Tarımsal Yayım, Haberleşme, 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 
Yrd.Doç.Dr. Müge K. DAVRAN

Telefon ve Faks: 0322 338 61 82