Merkezimiz

MERKEZİN AMAÇLARI

  • Araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri yeni tarım tekniklerinden çiftçileri haberdar etmek, hatta harekete geçirip uygulamalarını sağlamak ve benimsetmek,
  • Araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri yeni tarım tekniklerinin çiftçi koşullarındaki uygulama sonuçlarını, ilgili araştırma kuruluşlarına aktarmak,
  • Çiftçilerin güncel sorunları hakkında araştırma kuruluşlarını bilgilendirip,;onların olanaklarını bu sorunlara yönlendirmelerinde katkıda bulunmaktır.