Projeler"TARIMSAL YAYIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TARIMDA KULLANILMASI" PROJESİ


Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde yürütülen yeni yapılanma çalışmaları; tarımsal yayımın AB ülkelerinde olduğu gibi çoğulcu bir yaklaşımla sürdürülmesi gerektiği anlayışından yola çıkarak ortaya konmuştur. Bugüne kadar sadece kamu tarafından sunulan tarımsal yayım hizmetleri bu yeni yapılanma süreci içerisinde değişikliğe uğrayarak bundan sonra tarımla ilgili her türlü kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütlerini bir araya getiren bir yapıya kavuşacaktır. Bu nedenle Adana İl Tarım Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yayım Haberleşme Araştırma ve Uygulama Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü ve Adana Çiftçiler Birliği'ni projenin yurtiçi ortakları olarak projeye dahil olmasını talep etmiş ve karşılıklı olumlu yaklaşımlar neticesinde proje fikri olgunlaştırılmıştır.

Adana İl Tarım Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yayım Haberleşme Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer yurtiçi ortakları ile birlikte ortaya konulan "Tarımsal Yayım ve Bilişim Teknolojilerinin Tarımda Kullanılması" başlıklı projesi Avrupa Birliği tarafından yürütülen Leonardo Da Vinci Programı kapsamında 2007 yılında 2838 projenin başvurduğu programda hibe almaya hak kazanan 401 proje arasında yer alarak hibe almaya hak kazanmıştı.

Bu proje ile Danimarka ve Polonya'da konuyla ilgili uzman kuruluşlara yapılan teknik gezide örnek uygulamaların yerinde incelenmesi sayesinde Adana'da AB standartlarında, etkin, strateji üreten, kaliteli hizmet sunan, bölge ihtiyaçlarına cevap veren, bilişim teknolojileriyle desteklenen ve çoğulcu bir yaklaşımla sürdürülen bir tarımsal yayım hizmetinin temellerinin atılması hedeflenmektedir.
Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yayım Haberleşme Araştırma ve Uygulama Merkezi üyelerinden Prof.Dr. Aykut GÜL ve Adana İl Tarım Müdürlüğü çalışanlarından İl Müdür Yardımcısı ve Ziraat Mühendisi Yusuf İzzet IŞIK, Ziraat Mühendisleri Suna TOKTAŞ ve Nazmiye SEVEN'den oluşan 4 kişilik proje grubu Danimarka'nın Grinsted bölgesindeki ev sahibi ortak kuruluşları olan Grindsted Agricultural Academy' ye 1 haftalık bir teknik ziyarette bulunmuşlardır.

Tarımda ileri teknolojinin kullanımı ile yüksek kaliteli üretim yapılması ve yüksek seviyede verimlilik ve etkinliğe sahip olmasının yanında çiftçilerin eğitimi ve yayım hizmetlerinin sunumu bakımından eskiye dayanan oturmuş bir sisteme sahip olması ve çeşitli ülkelerde tarımsal yayım sisteminin kurulmasında model olma niteliği kazanmış olması yönüyle Danimarka ile ortaklık yapılmış ve 1 haftalık teknik ziyarette Danimarka'nın tarımdaki bu başarıyı nasıl ve hangi aşamalardan geçerek elde ettikleri incelenmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ, Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü İl Müdürü ve Ziraat Mühendisi Abdullah KESKİN ve Adana İl Tarım Müdürlüğü çalışanlarından Ziraat Mühendisleri Çiğdem İNCE KAYA, Selda ÇELİK ve Hüseyin AYDIN'dan oluşan 5 kişilik proje grubu da Polonya'nın DODR-Lower Silesian Centre of Agricultural Advisory'ye 1 haftalık bir teknik ziyarette bulunmuşlardır.

Polonya tarımsal yapısındaki farklılıklardan dolayı; AB'ye üyelik müzakereleri sürecinde AB'yi en çok zorlayan ülkelerden biri olmuştur. Buna rağmen tarım müzakereleri sonucunda OTP'ye uyumu yakalamış ve AB'ne üye olmuştur. Adaylık sürecindeki ülkemiz ile Polonya arasındaki benzer durumdan dolayı Polonya ile ortaklık yapılmış ve 1 haftalık teknik ziyarette Polonya'nın AB'ne üyelik çalışmaları döneminde ve şu anda yaşanılan değişimler gözlemlenmeye çalışılarak, tarımsal yayım ve bilişim teknolojilerinin tarımda hangi alanlarda kullanıldığı yerinde görülmüş ve incelenmiştir.

Bu proje; gerek Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite ve kamu kuruluşlarını bir araya getiren yönü ile gerekse yurtdışı ortakları ile oluşturulan ağ çalışmaları ve işbirliğinin güçlendirilmesi anlayışı ile yeni bir yapılanma sürecinde olan tarımsal yayım sisteminin Avrupa Standartları düzeyine yükseltilmesine ve daha etkin bir yapıya kavuşturulmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Proje; gerçekleştirilen yaygınlaştırma çalışmaları ile Adana İlinden başlayıp diğer illere de örnek teşkil ederek ülke genelinde nitelikli bir örnek olacaktır.

28.08.2008 tarihinde Adana İl Tarım Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirilen "Tarımsal Yayım ve Bilişim Teknolojilerinin Tarımda Kullanılması" projesinin bilgilendirme toplantısına Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı uzmanları ile Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Karaman ve Kayseri İl Tarım Müdürlüğü yönetici ve yayım uzmanları katıldı. Gerçekleştirilen yaygınlaştırma çalışmaları ile bu proje; Adana İlinden başlayıp diğer illere de örnek teşkil ederek ülke genelinde nitelikli bir örnek olmuştur ve olmaya devam edecektir.


Tarımsal Yayım ve Bilişim Teknolojilerinin Tarımda Kullanılması 


Ç.Ü. Tarımsal Yayım, Haberleşme, 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 
Doç.Dr. Müge K. DAVRAN
Telefon ve Faks: 0 322 338 67 46