Yetki, Görev ve Sorumluluklar

    

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

·       Başta Ç.Ü. Ziraat Fakültesi olmak üzere diğer araştırma kuruluşları ile iş birliği yaparak, yeni tarım tekniklerini çiftçilere ulaştırmak ve benimsetmek,

  •       Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın iş birliğine girerek özellikle bakanlığın il ve ilçe düzeyindeki teşkilatlarında görev yapan elemanlarının, hizmet-içi eğitim programlarına katkıda bulunmak,
  •           Yurtiçi ve yurtdışı tarımsal yayımla ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek ve toplantılara katılmak,
  •           Tarımda yayım materyali olarak yararlanılabilecek film, slayt, dergi, broşür gibi materyali üretmek veya temin etmek,
  •       Kırsal alanda tarımla uğraşan çiftçi ve çiftçi ailesi fertlerinin yeteneklerini geliştirmeye yönelik projeler geliştirmek, hayata geçirmek ve gerekirse bu konuda yabancı kuruluşlarla iş birliğine girmek,
  •       Merkez; elemanlarının kırsal alanda saptayabildikleri teknik ve sosyo-ekonomik sorunları, üniversitenin ilgili araştırma birimlerine aktarmak, takip etmek ve elde edilen bu olumlu sonuçlardan da kırsal kesimdekileri haberdar etmekle yükümlüdür.