Tarımsal Sulama Yöntemleri ve Öneriler


ÇİFTÇİ BROŞÜRÜ

Sayı : Temmuz 2007

TEŞEKKÜRLER

Merkezimizin faaliyetlerini maddi ve manevi destekleyen Çukurova Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Alper AKINOĞLU'na, yapmış olduğu çalışmalarından yararlandığımız Sayın Prof.Dr. BÜLENT ÖZEKİCİ'ye teşekkür ederiz

TARIMSAL SULAMA YÖNTEMLERİ VE ÖNERİLER

NASIL SULAYALIM?

Sulama ile ilgili olarak yapacağımız ilk iş ne kadar ve ne zaman su vereceğimizi doğru belirledikten sonra hangi yöntemi uygulayacağımıza karar vermeliyiz. Yüzeyden sulama, yağmurlama sulama, damla sulama, sızdırma ile sulama uygulayabileceğimiz sulama yöntemlerdir.

Yüzeyden sulama yönteminde toprağın düzgün ve tesviyeli olması son derece önemlidir. Suyun az gittiği kısımlarda verim kaybı görülürken, çukur kısımlarda suyun fazla birikmesi nedeniyle pek çok zararlar görülür. Yüzeyden sulama yöntemi erozyona en çok yol açan yöntemdir.

Tesviyesi bozuk arazilerde en uygun yöntem yağmurlama metodudur. Damla sulama sistemi ise daha çok kar sağlayan ürünler için kullanılan, ilk kurulum maliyeti yüksek ancak büyük su tasarrufu sağlayan bir yöntemdir.

 

 

 

Teknoloji geliştikçe yeni yöntemlerin geliştiği ve bunların amacının bitkiye devamlı olarak ihtiyaç duyduğu suyu sağlamak ama bunu yaparken su israfını da önlemek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla damla sulama suyu en az harcayan ama en akıllıca kullanan yöntemdir.

Toprak işlemesi iyi yapılmamış arazilerde sulamadan beklenen fayda görülemeyebilir. Toprak yüzeyinin 15-20 cm altında oluşan sert tabakanın kırılması gerekir. Bunun için çizel aleti kullanılabilir.

Uygun işlenmiş bir arazi aynı zamanda tarla sulamaya da uygun demektir. Örneğin mısır, ayçiçeği, pamuk gibi ürünlerde sıra aralarında yabancı otların yok edilmesi amacıyla kullanılan çapalama işleminden sonra sulama için gerekli karıklar da hazırlanmış olur.

Ekimden sonraki en önemli nokta tohumun çimlenmesi için gerekli ve yeterli suyu sağlamaktır. Genellikle ekimden sonra toprakta yeterli nem yoksa sulama yapılır. Ancak bu sulama bazı durumlarda toprakta kaymak tabakasının oluşmasına neden olur. Kaymak tabakası çimlenen tohumun toprak yüzeyine çıkışını güçleştirir. Bu gibi durumların meydana gelmesini önlemek için sulama ekimden önce yapılmalı ve toprak yeterli tava ulaştığında ekim yapılmalıdır.

Sulama sırasında ve sonrasında suyun ne kadar derine işlediğine bakmak için rutubet kontrol çubuğu kullanılabilir.

Hiçbir zaman unutulmamalı ki suyun da fazlası zararlıdır. Bazı çiftçilerimiz çok fazla suladığı halde yeterli verimi alamadığını söyler. Bu durumda başka sorunlar olup olmadığına bakmak gerekir. Burada drenaj başlıca sorun olarak ortaya çıkabilir.

Ürününüz bol ve bereketli olsun.

 

 

 

Ç.Ü. Tarımsal Yayım, Haberleşme, 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 
Yrd.Doç.Dr. Müge K. DAVRAN

Telefon ve Faks: 0322 338 61 82