Misyon

 

       Misyon

   Merkezin temel misyonu kişiler ve kurumlar tarafından yapılmış tarımsal araştırma ve geliştirme çalışmalarını bölgesel ve ülkesel düzeyde üreticilerin yararına sunmaktır.

Bu temel misyona bağlı olarak diğer misyonları;

  •            Araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri yeni tarım tekniklerinden çiftçileri haberdar etmek, çiftçileri harekete geçirip uygulamalarını sağlamak ve benimsetmek,
  •            Araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri yeni tarım tekniklerinin çiftçi koşullarındaki uygulama sonuçlarını, ilgili araştırma kuruluşlarına aktarmak,
  •            Çiftçilerin güncel sorunları hakkında araştırma kuruluşlarını bilgilendirip; onların olanaklarını bu sorunlara yönlendirmelerinde katkıda bulunmaktır.