Dünya Kooperatifçilik Günü


ÇİFTÇİ BROŞÜRÜ

Sayı:Aralık 2013
Kooperatif Nedir ?

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler , belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere denir.


-Kooperatifçilik "Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var" atasözümüz de belirtildiği gibi bir güç odağı ve iktisadi faaliyetler için bir baskı aracıdır.


- Kooperatif, fertlerin tek tek altından kalkamayacakları işleri gerçekleştiren mükemmel bir dayanışma kuruluşudur.

- Kooperatifleşmeyle israf önlenir. Maliyet düşer, üretim artar ve verimlilik yükselir.

 


- Kooperatifler birer demokrasi okuludur. Seçimle göreve gelip, seçimle görevden ayrılma sayesinde toplum ihtiyaçlarına daha kısa sürede cevap verme, insana hizmet konusunda en güzel fırsatları veren kurumlardır

 

- İnsanlar bireysel olarak yapamadıkları şeyleri, kooperatifler kurarak ortaklaşa başarabilirler. Bu birliktelikten doğan güç sayesinde tek bir insanın yapamayacağı çoğu işin üstesinden gelinebilir.

-Tüketiciler, ucuz ve kaliteli mal almak isterler. Kurulmuş bir birlikleri yoksa kaliteli malları pahalıya almak zorunda kalırlar.


-Türk çiftçisinin, modern tarım teknik ve teknolojilerini kullanmasını destekleyen nitelikli tohum, gübre, ilaç gibi girdilerle Türk tarımının verimliliğini arttırmaya çaba sarf eden, sözleşmeli tarım uygulamasının ilk ve en yaygın uygulama alanını oluşturan Tarım Kredi Kooperatifleri bu işlevlerinin yanı sıra artık modern Dünya’daki benzerleri gibi sanayici olarak da ekonomik sistemde yerini almıştır.-Kooperatifler ; halkta birlik, beraberlik ve paylaşım bilincini geliştiren kurumlardır. Kooperatifçilik ortakları için bir fayda, yöneticiler için ekonomik faaliyet sağlamaktadır. Kooperatifler, Türkiye için bir kalkınma aracı olduğu gibi, çalışanlar için de birer iş kapısıdır.


-Ülkelerin kalkınmasında büyük payı olan kooperatifçiliği tanıtmak, yararlarını anlatmak, bireyleri kooperatifçiliğe teşvik etmek amacı ile 21 Aralık günü “Dünya Kooperatifçilik Günü” kabul edilmiştir.

 -Atatürk, ilk “Tarım Kredi Kooperatifini” Silifke ilçesine bağlı birkaç köyün de içinde bulunduğu “Tekirçiftliği” köyünde 30 Haziran 1936 yılında açtı. Kendisi de ilk ortak olarak katıldı. “İnsanlar kişisel olarak çalışırlarsa başarılı olamazlar” diyerek kooperatifleşmenin önemini vurgulamıştır .


 

MERKEZIMIZIN FAALIYETLERINI DESTEKLEYEN ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ SAYIN PROF.DR. MUSTAFA KİBAR’A VE BU BROŞÜRÜ HAZIRLAYARAK MERKEZİMİZİN FAALİYETLERİNE DESTEK VEREN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ SAYIN DOÇ.DR. MÜGE K. DAVRAN’A TEŞEKKÜR EDERİZ. .