Kavun - Karpuz Yetiştiriciliği


ÇİFTÇİ BROŞÜRÜ

Sayı:Temmuz 2003

KARPUZ VE KAVUNDA EN AZ İKİ KATI VERİM

TEŞEKKÜRLER

Çukurova Üniversitesi Rektörü sayın Prof.Dr. Yalçın Kekeç, Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü desteği sağlamaktadır. Bu anlayış, bizi cesaretlendirmekte ve daha iyi hizmet vermeye de özendirmektedir. Sayın Rektörümüze ve Yardımcılarına merkezimiz adına şükranlarımızı sunarız.

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Nebahat Sarı yönetiminde yapılan araştırmalarda aşılı üretimle karpuz ve kavunda en az iki katı verim elde edilmiştir. Karpuzun en önemli sorunlarından olan Fusarium solgunluğu (bir nevi mantar hastalığı) aşısız parsellerde sorun oluştururken, aşılı parsellerde bu hastalıkla ilgili sorun da görülmemiştir.

Aşılama ile birlikte meyve büyüklüklerinde de önemli artışlar görülmüştür. Bunun sonucu olarak, pazarlanabilir meyve oranı da (doğal olarak) aşılı bitkilerde daha fazla olmuştur. Yani pazarlanabilir ürün miktarları artarken, kalitede de son derece önemli artışlar gerçekleşmiştir.

Ayrıca bu yöntemle yetiştirilen karpuz ve kavunlar, aynı tarihte aşısız olarak dikim yapılan bitkilere göre daha erken hasada gelmektedir. Böylece, çiftçi ürününü daha yüksek fiyattan değerlendirme şansını da yakalayabilmektedir.

Başka bir avantaj da karpuz ekicileri, en az iki veya üç yıl hiç karpuz ekilmemiş tarla arama derdinden de kurtulmaktadırlar. Hem böyle bir yer bulsalar dahi, normal tarla kirasının en az iki katı kira ödemek zorunda kalmaktadırlar. Işte aşılama yönteminde hiç karpuz ekilmemiş tarla aramaya da gerek kalmamaktadır. Zira aşılama yönteminde kabağın istekleri çok seçici değildir.


KAVUNDAKİ VERİM VE KALİTE GÖRÜNÜMÜ

AŞILAMANIN YAPILIŞI

Anaç olarak su, balkabağı veya kestane kabağı kullanılabilmektedir. Bu anaçların ilk gerçek yaprağının oluştuğu dönemde (Şekil: 1) yaprak altından 1 cm aşağıda jilet veya keskin bir kesici ile eğimli bir delik açılmaktadır. Oraya karpuz veya kavunun yukarıya doğru kesilen ucu yerleştirilip bir pens yardımı ile tutturulmaktadır. (Şekil 2). Aşılanan fideler, 10 gün yani kaynaşma oluncaya kadar aşı bakım ünitesinde kalmakta ve sonra normal parsellere dikilmektedir.


ŞEKİL 1: ANAÇ


ŞEKİL 2: AŞILANACAK BİTKİ

YETİŞTİRME

Aşılı fideler, tarlaya dikildikten sonra örtü altı karpuz ve kavun için nasıl bakım yapılıyorsa, aşılı fideler için de aynı bakım yapılmaktadır. Yalnız kavun bitkisi üzerinde görülen sürgünler oluşursa, bunlar zaman zaman temizlenmelidir.


BİTKİLERİN BÜYÜMEKTEKİ GÖRÜNÜMÜ

 
OLGUNLAŞMAKTA OLAN BİTKİLER

Ç.Ü. Tarımsal Yayım, Arş. ve Uyg. Merk.Müd. 
Prof.Dr. Yaşar GÜRGEN 

Telefon ve Faks: 0 322 338 67 46