Yönetim


YÖNETİM

 

Prof. Dr.  Müge KANTAR DAVRAN
Merkez Müdürü

Merkezin yönetim organları

Müdür : Tercihen merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafında üç yıl için atanır.

Merkez Kurulu : Müdür, müdür yardımcıları ve merkezin faaliyet alanı ile ilgili, tercihen öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur.

Yönetim Kurulu : Tabi üye olan müdür dahil beş kişiden oluşur.


Merkez yönetim kurulu üyeleri

Prof. Dr. Müge KANTAR-DAVRAN (Müdür)

Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN (Mdr. Yrd.)

Prof. Dr. Yeşim YALÇIN-MENDİ (Mdr. Yrd.)

Prof. Dr. Ekrem ATAKAN

Doç. Dr. Uğur SERBESTER 


Merkez Akademik  kurul üyeleri

 

Prof. Dr. Müge KANTAR-DAVRAN

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Mak. ve Tekn. Müh.

Prof. Dr. Yeşim YALÇIN-MENDİ

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Besleme ve Toprak Bölümü

Prof. Dr. Veyis TANSI

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Bülent ÖZEKİCİ

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü  

Prof. Dr. Hakan ALPHAN

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Ekrem ATAKAN

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Prof. Dr. Sertaç ÖZER

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Uğur SERBESTER

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Arzu SEÇER

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Prof. Dr. Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ-YANDIM

Ç.Ü. SUM

Prof. Dr. Nigâr YARPUZ-BOZDOĞAN

Ç.Ü. AOSB Teknik Bilimler MYO

Prof. Dr. Nüket ELPEZE-ERGEÇ

Ç.Ü. İletişim Fakültesi